Turistické známky

Turistické známky

Celkem jsme již sesbírali: 737 známek (z toho 649 klasických tedy bez výročních) - českých 600, slovenských 49.

O co jde Skupiny známek Výpis známek Výběr známek Zpět na BERUNA Web
Turistické známky - výběr známek

Výroční známky mají čísla 9001 a dále, Slovenské mají 8000 + svoje číslo, malé známky mimo systém TZ mají 7001 a dále. Ponecháte-li prázdné nebude brán na číslo známky zřetel.

Číslo známky

Text na známce

Skupina známek

Získáno v roce