Turistické známky

Turistické známky

Celkem jsme již sesbírali: 737 známek (z toho 649 klasických tedy bez výročních) - českých 600, slovenských 49.

O co jde Skupiny známek Výpis známek Výběr známek Zpět na BERUNA Web