Zdravotní pojištění po 1.1.2007

Náš milý stát nám stále připravuje nějaké změny. Je-li něco zavedeno a relativně funguje je potřeba to rychle změnit a tak od 1.1.2007 dochází ke změnám v platbách zdravotního pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ

Platit, platit a platit

Minimální měsíční vyměřovací základ se od 1.1.2007 zvyšuje na 10 069,50 Kč a z toho vyplývá, že minimální měsíční záloha bude činit 1360 Kč, namísto 1272 Kč planých doposud. A jak se vlastně dojde k následujícím číslům? Jednoduše :-) Vynásobí se průměrná mzda za rok 2005 která činí 18809 Kč, koeficientem 1,0707 který stanoví vláda a z toho se vezme polovina.

Pokud máte zájem přečíst si přesnou citaci dle zákona, prosím.
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru

Nová záloha je splatná za leden 2007, tedy nejpozději do 8.2.2007 a to platí pro ty, kteří platili buď zálohy nižší nebo s podnikámím začínají.

Štastní za které hradí pojistné stát

Stát nebude samozřejmě platit stejnou výši záloh, jako OSVČ kam by také přišel, že ;-) Vyměřevací základ v tmto případě, je roven 1/4 toho podivného součinu koenficientu a průměrné mzdy a tak záloha činí 680 Kč namísto původních 636 Kč.

Komentáře

1 | To určitě. @ | před dvanácti roky

Největší svinstvo, co socani vymysleli. Průměrný plat počítaný z platů poslanců, státních zaměstnanců, bankovních úředníků, pojišťováků, atd, bez ohledu na rozdíly v regionálních příjmech lidí. A k tomu sociální pojištění a daně i tam kde není z čeho platit. Svinstvo, svinstvo, svinstvo.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody