Pracovní řád z roku 1870

 • Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.
 • Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad.
 • Soukromé hovory jsou v pracovní době nežádoucí.
 • Řádná pracovní doba je 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes čas.
 • Jakákoli politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění.
 • V kouření a požívání lihových nápojů se očekává od úředníků zdrženlivost.
 • K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně.
 • Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.
 • Povinností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nárok na mzdu. Každý úředník, který má pocit zodpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci, či jiné nepředvídané potřeby.
 • Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.
 • Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.
 • Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
 • O dovolenou mohou požádat úředníci jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato je však neplacená.
 • Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných jsou ochotni okamžitě nastoupiti na jejich místa.
 • Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody