Novinky pro OSVČ v roce 2014

Snižte daně nemám na něLéta běží ale neschopnost státu ustanovit aspoň na pár let neměnný daňový systém pokračuje. Opět nás tedy čeká celá řada změn a další léta neslibují nic jiného. Povinné datové schránky pro živnostníky byly na spadnutí, ale zatím máme ještě rok čas.

Změna výše záloh

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 752 Kč (13,5% z 12971 Kč což je 50% průměrné mzdy) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2014 (tj. do 8.2.2014), maximální záloha nebude omezena, neboť byl zrušen strop na pojistné (zatím pro roky 2013 – 2015)
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 890 Kč (29,2% z vyměřovacího základu, který činí 25% průměrné mzdy) a platí se do měsíce který předchází měsíci ve kterém podáte přehled za rok 2013 – poté musí být zvýšena na hodnotu 1 894 Kč (pokud vám z přehledu vyjde nižší máte smůlu, platit se musí tato minimální hodnota), maximální záloha stejně je stanovena na 48× násobek minimální mzdy na 1 245 216 Kč – zálohy na sociální pojištění jsou splatné mezi 1 a 20 dnem následujícího měsíce
 • OSVČ s vedlejší činností
  • zálohy na zdravotní pojištění nejsou povinné, platby se určí až po podání přehledů (platili byste jen v případě zisku v minulém roce)
  • rozhodná částka pro vedlejší činnost činí 62 261 Kč, pokud přesáhnete tuto částku musíte platit zálohy na sociální pojištění ve výši 758 Kč (vyměřovací základ činí 10% z průměrné mzdy

Sociální pojištění

Zálohy jsou jedna věc, ale čas od času se objevuje celá řada dalších věcí, které není dobré nechat bez povšimnutí.

 • Pokud jste vstoupili do druhého pilíře důchodové reformy, máte jinou strukturu odvodů na sociální pojištění. Účastník I. pilíře odvede státu 29,2% z vyměřovacího základu, účastník II. pilíře odvede do státní kasy 26,2% a dalších 5% zvolenému penzijnímu fondu a to prostřednictvím finančního úřadu (3% ze státního systému a 25 přidáte z vlastní kapsy) – více info zde.
 • Jen trocha chyběla a i pro OSVČ byla zavedena povinná elektronická komunikace – v roce 2015 to již nemine ani OSVČ a veškerá komunikace (přehled o příjmech a výdajích, ohlášení činnosti, přihláška k účasti na důchodovém nebo nemocenském pojištění) s ČSSZ bude v jedničkách a nulách – více info zde.

Máme hlavní nebo vedlejší činnost?

Vaše činnost se považuje za hlavní pokud úřadu nedokážete, že je vaše činnost vedlejší. Podmínky pro vedlejší činnost:

 • nezaopatřené dítě do věku 26 let, pokud studujete
 • současně s podnikáním máte zaměstnání v rámci kterého je za vás placeno nemocenské pojištění
 • důchodce nebo nárok na invalidní důchod
 • každý s nárokem na rodičovský příspěvek, mateřskou či nemocenskou z důvodu těhotenství
 • výkon vojenské či civilní služby mimo vojáky z povolání
 • péče o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby v stupni I. či péče o jinou osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II. až IV. pokud jde o blízkou osobu nebo žije s vámi v domácnosti – více o tomto tématu

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné. Pokud patříte k té menšině v rámci OSVČ, která si jej platí pak jste ještě v roce 2013 nemohli být považováni za osoby s vedlejší činností. To již v roce 2014 neplatí a i s nemocenskou lze být považován za osobu s vedlejší činností. Nárok na případnou výplatu máte od 15 dne nemoci (předchozí 3 roky to bylo z důvodů úsporných opatření od 22 dne). Před tím vám vyplácí mzdu zaměstnavatel, což jste v případě OSVČ vy. Celkem logické že :) Pokud chcete něco dostat, musíte marodit až po 3 měsících placení.

Částka nemocenského pojištění vychází ze stejného základu který máte stanoven na sociální pojištění a sazba činí 2,3%. Minimální základ činí 5 000 Kč a maximální ten základ ze kterého platíte sociální a zdravotní pojištění. Pro vyšší plnění při nemoci si můžete základ zvýšit, ale musíte z něj odvádět i vyšši sociální a zdravotní pojištění. Minimální pojistné činí od ledna 2012, 115 Kč měsíčně. Pojistné se platí mezi 1. a 20. dnem následujícího měsíce. Pojistné je dobré pro nastávající matky, neboť díky němu mají nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. OSVČ nemá nárok na ošetřovné i přesto že si nemocenské pojištění platí.
Když už máme nárok na výplatu dávky kolik dostaneme? Při výpočtu se využívají 3 redukční hranice. Základ pro výpočet tvoří denní vyměřovací základ, což je vaše měsíční platba, dělená procenty, násobená počtem měsíců a dělená počtem dnů :). Pokud platíte měsíčně nemocenskou 345 Kč (to odpovídá příjmům 15000 Kč), pak denní vyměřovací základ (345/0.023*12/365) = 493 Kč.
Tento základ se pak prožene přes 3 redukční hranice – první z nich je na metě 865 Kč a z této částky získáte 90 procent. Druhá je u 1298 Kč z toho máme 60% a třetí je 2595 Kč a z toho dostaneme 30% co je nad tuto částku se již nezapočítává. Při našem denním základu 493 Kč, činí dávka 444 Kč denně. Ještě že na tyto výpočty existují kalkulačky. Stručně řečeno, za ty peníze bežte raději na pivo. Podrobné informace o nemocenské najdete zde.

Daňové změny

V souvislosti se změnou občanského zakoníka, slýcháme všude, že bude vše jinak, ale není třeba zoufat. Tu a tam se bude něco jinak jmenovat, ale daně se budou platit pořád. Tak tedy stučný výčet hlavních změn:

 • máte přijmy více než 6 miliónů za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců? pokud ano, pak musíte posílat přiznání k DPH pouze elektronicky
 • proslýchá se snížení obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 miliónu na 750t Kč – je to v návrhu zákona, ale zatím není platný
 • ručení za DPH – ručíme pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce převyšující 700t Kč – více info
 • ruší se zákon o dědické a darovací dani- ale platit se nepřestane, nově se tyto příjmy jmenují bezplatný příjem a budou se danit jako ostatní příjmy klasickou 15% sazbou
  • přijmy z dědictví budou nově osvobozeny od daně – nebudou již teda platit ani vzdálení příbuzní
  • příjmy z darů budou osvobozenypro příbuzné v přímé řadě, manžele a příbuzné v podobčné řadě (sourozenci, synovci, neteře, ...... ale i osoby žijící s dárcem nejméně 1 rok ve společné domácnosti)
 • zvyšuje se limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na 10 000 Kč (stejný limit bude platný i pro autorské příjmy) – částka platí mesíčně pro jednoho plátce
 • zvyšuje se částka při které jsme povinni podat daňové přiznání – nově nemusíme nic podávat při příjmech do 30 000 Kč ročně z příležitostné činnosti
 • hodnoty darů lze odečíst až do výše 15% základu daně (dříve 10%)
 • pokud prodáte cenné papíry, které držíte méně než 3 roky, příjem podléhá zdanění (pro cenné papíry nabyté před koncem roku 2013 platí původní lhůta půl roku), zároveň jsou osvobozeny prodeje do ročního limitu 100 000 Kč pokud nejsou součástí obchodního majetku
 • daň z převodu nemovitosti bude nově daň z nabytí nemovitosti – sazba zůstává na 4% a poplatík je nadále prodejce a ještě byla zrušena povinnost pořízení znaleckého posudku u staveb pro obytné a rekreační účely – daň vyměří finanční úřad ze 3/4 částky v místě obvyklé (kdo nebude souhlasit nechá si zpracovat posudek a bude se pak platit dle něj)
 • navržené novely obsahují více změn, ale některé by měly začít platit až od 1.1.2015 – je vysoce pravděpodobné, že dojde ještě ke změnám

Výdaje lze uplatnit buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti. Hodnoty se nezměnily ale do hry vstupují nová omezení.

 • 80% – zemědělci a řemeslné živnosti
 • 60% – ostatní živnosti
 • 40% – podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, lékaři – nově se zavádí max. výše výdajů v částce 800 000 Kč (při příjmu 2,2 miliónu si tedy nemůžete uplatnit plných 880t výdajů)
 • 30% – pronájmy – nově se zavádí max. výše výdajů v částce 600 000 Kč (při příjmech z pronájmu ve výši 2,8 miliónu si nemůžete uplatnit výdaj 840t, ale jen povolených 600t)

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně) – 24 840 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 13 404 Kč (pokud je ZTP pak 23 208 Kč) – nelze uplatnit v případě že uplatňujete výdaje procentem z příjmů
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč (pokud je ZTP pak 49 680 Kč) – ne v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – I. a II. stupeň 2 520 Kč, III.stupeň 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 15% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč) – odběr krve je oceněn částkou 2 000 Kč jako hodnota daru
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • výdaje na výzkum a výuku
  • 30% výdajů na výuku žáků
  • 100% výdajů na výzkum a vývoj

Pokud se po výpočtu daní dostanete do mínusu, tzn. že by vám stát měl vracet, pak se tomu říká daňový bonus. Vrací se však pouze částka slevy na vyživované dítě do výše 60 300 Kč. Více o bonusu zde.

Pokud hledáte aktuální daňové tiskopisy, zde je kompletní seznam a formuláře v PDF formátu. Aby člověk nezapomněl co po něm stát požaduje, existuje daňový kalendář, kde je vše sepsáno.
A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou nebo je lze poslat datovou schránkou.

Nezapomeňte, že výše uvedené daňové změny platí pro daně za rok 2014, to jsou ty které vyplňujte až na jaře roku 2015. Pro podání daňového přiznání za rok 2013, platí starší informace.

Cestovní náhrady

 • základní náhrada na 1 km – 3,70 Kč (1 Kč u jednostopých vozidel)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 35,70 Kč
 • průměrná cena motorové nafty – 36,00 Kč
 • stravné je ve výši 67–80 Kč pro cestu 5–12 hodin, 102–123 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 160–191 Kč pro cestu delší 18 hodin

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají nárok na stravné viz rozpětí na předchozím řádku. Zaměstnanci v soukromé sféře musí dostat aspoň nižší hodnotu, horní mez není omezena (ovšem zaměstnavatel si může daňově odepsat pouze minimální hodnotu).

Další drobnůstky

 • máte v rámci podnikání auto? nezapomeňte do konce ledna 2014 podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2013 a do poloviny dubna zaplatit daň na rok 2014 (minimálně první splátku)
 • minimální mzda činí 8 500 Kč, minimální hodinové mzda je 50,60 Kč

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ či rozsáhlé informace týkající se daní, účetnictví, mezd aj. na portále POHODA.

Komentáře

1 | Lumír @ | před čtyřmi roky

Dotaz o průměrné mzdy

Počítají se do průměrné mzdy v ČR i OSVČ?(osoby výdělečné činné)

reagovat

2 | Beruna | před čtyřmi roky

[1] Lumír: Tezko rici zkuste hledat zde
https://www.czso.cz/…czso/1-pmz_m

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody