Novinky pro OSVČ v roce 2012

Snižte daně nemám na něRok se s rokem sešel a nebyla by to pořádná sranda, kdyby se neměnila celá řada věcí v oblasti daní a zákonných pojištění. Ve srovnání s nedávno schválenou daňovou reformou co má platit někdy od let 2013,14 či 15, není změn mnoho.

Změna výše záloh

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 697 Kč (13,5 % z 12568,50 Kč což je 50% průměrné mzdy) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2012 (tj. do 8.2.2012), maximální záloha 20 361 Kč (stanoveno z 72násobku průměrné mzdy) – maximální záloha se však odvádí až po podání přehledu za rok 2011, ne od ledna
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 807 Kč (29,2 % z vyměřovacího základu) a platí se do měsíce který předchází měsíci ve kterém podáte přehled za rok 2011 – poté musí být zvýšena na hodnotu 1 836 Kč (pokud vám z přehledu vyjde nižší máte smůlu, platit se musí tato minimální hodnota), maximální záloha pak oproti roku 2011 výrazně klesla na 29 360 Kč což souvisí se snížením maximálního vyměřovacího základu – zálohy na sociální pojištění jsou splatné mezi 1 a 20 dnem následujícího měsíce
 • pro OSVČ s vedlejší činností jsou minimální zálohy před podáním přehledu 723 Kč a po podání 735 Kč

Ve zdravotním pojištění došlo k nápravě menší nelogičnosti a to, že doplatek se musel poslat 8 dnů od podání daňového přiznání, kdežto výkaz se podával do měsíce. Od roku 2012 se doplatek musí zaplatit do 8 dnů po podání přehledu. Další příjemnou zprávou je, že pokud žádáte o snížení záloh, museli jste tuto žádost posílat každé 3 měsíce znovu, nyní se požádá jednou a snížení platí do podání dalšího přehledu, stejně tak jako při snižování záloh na sociální pojištění. Neplatiče nepotěší, že se prodloužila lhůta na vymáhání pohledávek ze zdravotního pojištění z 5 na 10 let (platí ovšem i pro vratky přeplatků).

Kouzlení se sociálním pojištěním

Pokud to někomu přijde moc jednoduché, může si vyměřovací základ na sociální pojištění zvolit sám. Stačí jen respektovat, že základ nemůže být nižší než 50% daňového základu za předchozí rok a nižší než minimální vyměřovací základ (pro rok 2011 je to částka 71 136 Kč pro hlavní činnost a 28 452 Kč pro vedlejší činnost). Pokud toto splníte, pak si můžete na kařdý měsíc určit jinou zálohu :).

Máme hlavní nebo vedlejší činnost?

Vaše činnost se považuje za hlavní pokud úřadu nedokážete, že je vaše činnost vedlejší. Podmínky pro vedlejší činnost:

 • nezaopatřené dítě do věku 26 let, pokud studujete
 • současně s podnikáním máte zaměstnání v rámci kterého je za vás placeno nemocenské pojištění
 • důchodce nebo nárok na invalidní důchod
 • každý s nárokem na rodičovský příspěvek, mateřskou či nemocenskou z důvodu těhotenství
 • výkon vojenské či civilní služby mimo vojáky z povolání

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné. Pokud patříte k té menšině v rámci OSVČ, která si jej platí pak vězte, že nemůžete být považovány za osoby s vedlejší činností – platbou nemocenské se automaticky přesouváte na hlavní činnost i kdyby jste splňovali všechny kritéria vedlejší činnosti.
Částka nemocenského pojištění vychází ze stejného základu který máte stanoven na sociální pojištění a sazba činí 2,3%. Minimální pojistné činí od ledna 2012, 115 Kč měsíčně. Pojistné se platí mezi 1. a 20. dnem následujícího měsíce. A čemu vám to vlastně je? Od 22. dne pracovní neschopnosti vám náleží nemocenská dávka (pokud jste pojištěni aspoň 3 měsíce) a pak je pojistné dobré pro nastávající matky, neboť díky němu mají nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. OSVČ nemá nárok na ošetřovné i přesto že si nemocenské pojištění platí.
Když už máme nárok na výplatu dávky kolik dostaneme? Minimální částka za den je 89 Kč, maximální 881 Kč. Při výpočtu se využívají 3 redukční hranice. Základ pro výpočet tvoří denní vyměřovací základ, což je vaše měsíční platba, dělená procenty, násobená počtem měsíců a dělená počtem dnů :). Pokud platíte měsíčně nemocenskou 666 Kč, pak to je (666/0.023*12/365) = 952 Kč.
Tento základ se pak prožene přes 3 redukční hranice – první z nich je na metě 838 Kč a z této částky získáte 90 procent. Druhá je u 1257 Kč z toho máme 60% a třetí je 2514 Kč a z toho dostaneme 30%. Při našem denním základu 952 Kč, činí dávka 823 Kč denně. Ještě že na tyto výpočty existují kalkulačky.

Co na to daně?

Tiskem sice proběhlo, prezident Klaus podepsal daňovou reformu, ale té se zatím bát nemusíte. Pro rok 2012 se v oblasti daní neudálo moc změn – pokud samozřejmě nepočítáme zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 procent. Jen pro upřesnění – daňové přiznání, které máte podat do konce března 2012 za rok 2011, se řídí daněmi na rok 2011 (čtěte zde). Níže uvedené daňové změny jsou platné až pro daně za rok 2012.

 • základní sleva na poplatníka se vrací na částku 24 840 Kč – povodňovou stokorunu už státu dávat nebudeme
 • sleva na vyživované dítě se zvyšuje měsíčně o 150 Kč a za ro činí 13 404 Kč
 • ostatní slevy zůstávají beze změn

Výdaje lze uplatnit buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti. Hodnoty se nezměnily. Zemědělci a řemeslné živnosti 80%, ostatní živnosti 60%, podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, … 40% a pronájmy 30%.

Máte-li stavební spoření budou vám za rok 2012 zdaněny úroky. Změny proběhly také v daních z nemovitosti a darovacích.

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně i na starobního důchodce) – 24 840 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 13 404 Kč (pokud je ZTP pak 23 208 Kč)
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč (pokud je ZTP pak 49 680 Kč)
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – I. a II. stupeň 2 520 Kč, III.stupeň 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky (údaje k 1.1.2012)

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 10% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč) – odběr krve je oceněn částkou 2 000 Kč jako hodnota daru
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • náklady na další vzdělávání do výše 10 000 Kč (u zdravotně postižených až do 15 000 Kč) – dle zákona 179/2006 Sb.

Pokud se po výpočtu daní dostanete do mínusu, tzn. že by vám stát měl vracet, pak se tomu říká daňový bonus. Vrací se však pouze částka slevy na vyživované dítě. Více o bonusu zde.

Pokud hledáte aktuální daňové tiskopisy, zde je kompletní seznam a formuláře v PDF formátu. Aby člověk nezapomněl co po něm stát požaduje, existuje daňový kalendář, kde je vše sepsáno.
A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou nebo je lze poslat datovou schránkou.

Dohody o provedení práce

Výhodná forma jak někoho zaměstnat s relativně minimem byrokratického aparátu a výrazným ušetření za pojistné, neboť to se z dohod o provedení práce do konce roku 2011 neplatilo. Od 2012 je však situace jiná. Dohodu lze nově sjednat až na 300 hodin ročně (dříve 150), ale z dohod nad 10 000 Kč je již nutné platit zdravotní a sociální pojištění, což jejich výhodu značně omezuje. Více info zde nebo zde.

Cestovní náhrady

Vyhláška č.429/2011 Sb stanovuje na rok 2012 následující ceny pro cestovní náhrady.

 • základní náhrada na 1 km – 3,70 Kč (1 Kč u jednostopých vozidel)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 34,90 Kč
 • průměrná cena motorové nafty – 34,70 Kč
 • stravné je ve výši 64–76 Kč pro cestu 5–12 hodin, 96–116 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 151–181 Kč pro cestu delší 18 hodin

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají nárok na stravné viz rozpětí na předchozím řádku. Zaměstnanci v soukromé sféře musí dostat aspoň nižší hodnotu, horní mez není omezena.

Další drobnůstky

 • limit pro hotovostní platby byl již během roku 2011 snížen z původních 15 000 euro na 350 000 Kč
 • máte v rámci podnikání auto? nezapomeňte do konce ledna 2012 podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2011 a do poloviny dubna zaplatit daň na rok 2012 (minimálně první splátku)
 • máte zaměstnance? pak si udělejte na pár večerů čas a prostudujte dobře, značně novelizovaný zákoník práce (nebo také jiný zdroj)

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ.

Komentáře

1 | darinka @ | před šesti roky | www.ploty-lamark.cz

krásné, každý rok změny a ne moc dobré pro podnikatele

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody