Novinky pro OSVČ v roce 2011

Snižte daně nemám na ně

Uplynul další rok a se změnou letopočtu přichází také pár změn v oblasti daní, pojištění a dalších věcí, které se motají kolem podnikání osob samostatně výdělečně činných. S Novým rokem přichází letos celá řada úsporných změn, kterými se vláda snaží maximálně snížit tempo zadlužování. Zkuste si chvilku hospodařit jako stát, vsadím se že vaše podníkání nebude mít dlouhého trvání :)

Změna výše záloh

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 670 Kč (13,5 % z 12 370 Kč což je 50% průměrné mzdy) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2011 (tj. do 8.2.2011), maximální záloha 20 040 Kč (stanoveno z 72násobku průměrné mzdy)
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 731 Kč (29,2 % z vyměřovacího základu) a platí se do měsíce který předchází měsíci ve kterém podáte přehled za rok 2010 – poté musí být zvýšena na hodnotu 1 807 Kč (pokud vám z přehledu vyjde nižší máte smůlu, platit se musí tato minimální hodnota), maximální záloha je pak obludných 43 345 Kč
 • pro OSVČ s vedlejší činností jsou minimální zálohy před podáním přehledu 693 Kč a po podání 723 Kč

V důchodovém pojištění můžete platit zálohy na delší období než jeden měsíc, ale tuto skutečnost musíte nahlásit správě sociálního zabezpečení, jinak vám na první měsíc vznikne přeplatek a poté budete veden jako neplatič – holt je složitý na správě soc. používat jednoduché metody :) asi to neumí počítač. Navíc tyto platby dopředu lze dělat jen do konce kalendářního roku (to platí i pro případné přeplatky, které si necháte převést na zálohy).

Nemocenské pojištění

I mezi OSVČ se najde pár takových, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Špatnou zprávou je zvýšení sazby pojistného z 1,4% na 2,3%, díky čemuž se zvedá minimální platba na 92 Kč (nová záloha je splatná nejpozději 21.2.2011). A pozor, pokud si nezvýšíte svojí zálohu a po 21.únoru by byla menší než 92 Kč, automaticky vám zanikne účast na nemocenském pojištění.
Pokud jste účastni nemocenského pojištění, vykonáváte automaticky svoji výdělečnou činnost jako hlavní i přesto že mohou trvat důvody na základě kterých je vaše činnost klasifikována jako vedlejší.
Maximální mesíční platba nemocenského pojištění je 2,3% z max.vyměřovacího základu (148440 Kč) a činí 3 415 Kč. Nově se také nemocenská vyplácí až po 3 měsících vaší účasti na pojištění.
A aby toho nebylo málo, dochází k provázání vyměřovacích základů na nemocenské a důchodové pojištění a to tím, že nelze platit nemocenskou z vyššího vyměřovacího základu než z kterého máte vypočteno důchodové pojištění. Zkrátka žádné maxi platby nemocenské s tím, že se pak hodíte marod :). Pokud to nevíte tak případná výplata nemocenské dávky vám náleží až od 22.dne konání pracovní neschopnosti. Proti nemoci je tak rozhodně výhodnější pojistit se u komerční pojišťovny :).

Složenky končí – pokud ještě patříte mezi ty co platí sociální (důchodové) pojištění pomocí složenek, budete o ně muset žádat. Nic už vám úřad sám od sebe nepošle.

Co na to daně?

Od 1.1.2011 platí nový formulář pro přiznání k dani z přidané hodnoty – poprvé se použije pro daň za leden nebo první kvartál. Změny v zákoně o daních z příjmu platné od 1.1.2011, platí pro daně za rok 2011. Informace k daním za rok 2010 hledejte info zde.

K zásadním změnám nedochází, daň fyzických osob zůstává na 15% sazbě, daň právnických osob na 19%. Mění se některé odečítatelné položky a přichází pár omezení. Od 1.1.2011 platí také nový daňový řád, co to pro nás znamená si přečtěte např. zde (pozor je to hrozně dlouhý).

 • základní sleva na poplatníka se snižuje o 100 Kč měsíčně (povodňová daň), výše slevy je tak 23 640 Kč za rok
 • sleva na vyživované dítě zůstává na hodnotě 11 604 Kč
 • bylo rozšířeno spektrum darů, které lze odečíst z daňového základu
 • důchodci POZOR, příjmy nad 70 000 Kč měsíčně (součet příjmů ze zaměstnání, podnikání a pronájmu) nebudou osvobozeny o daň z příjmů – takže zvolněte a užívejte si vnoučat
 • pokud máte hypotéku na stavební pozemek, můžete uplatňovat odpočty úroků pouze za předpokladu že do 4 let na pozemku začnete stavět – to se bude určitě dobře kontrolovat :)

Výdaje lze uplatnit buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti. Hodnoty se nezměnily. Zemědělci a řemeslné živnosti 80%, ostatní živnosti 60%, podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, … 40% a pronájmy 30%.

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně i na starobního důchodce) – 23 640 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 11 604 Kč (pokud je ZTP pak 21 360 Kč)
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč (pokud je ZTP pak 49 680 Kč)
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – I. a II. stupeň 2 520 Kč, III.stupeň 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky (údaje k 12.1.2011)

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 10% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč) – odběr krve je oceněn částkou 2 000 Kč jako hodnota daru
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • náklady na výuku žáků do výše 30% a náklady na výzkum a vývoj do výše 100%

Pokud se po výpočtu daní dostanete do mínusu, tzn. že by vám stát měl vracet, pak se tomu říká daňový bonus. Vrací se však pouze částka slevy na vyživované dítě. Více o bonusu zde.

Pokud hledáte aktuální daňové tiskopisy, zde je kompletní seznam a formuláře v PDF formátu. Aby člověk nezapomněl co po něm stát požaduje, existuje daňový kalendář, kde je vše sepsáno.
A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou.

Cestovní náhrady

Vyhláška č.377/2010 Sb stanovuje na rok 2011 následující ceny pro cestovní náhrady.

 • základní náhrada na 1 km – 3,70 Kč (1 Kč u jednostopých vozidel)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 31,60 Kč
 • průměrná cena motorové nafty – 30,80 Kč
 • stravné je ve výši 63–74 Kč pro cestu 5–12 hodin, 95–114 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 149–178 Kč pro cestu delší 18 hodin

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ.

Komentáře

1 | Jakub @ | před osmi roky | www.respect.cz

Odpočitatelné položky za pojištění

Odpočitatelné položky za životní pojištění je věc dobrá, mnohdy jsem však byl svědkem toho, kdy pojistník smlouvu rozvázal před jejím náležitým koncem a pak z toho byly administrativní „popotahovačky“… U penzijního se to tak často nestává, což je asi způsobeno i tím, že smlouvu v zásadě nejsme nuceni platit, když zrovna nemáme peníze.

Díky za hezký článek a doufám, že zde příští rok opět tohle pravidelné shrnutí najdu. Pracuji jako OSVČ již 6 let a každý rok je nějaká změna…

reagovat

2 | Beruna @ | před osmi roky | www.beruna.cz

Shrnutí

Pokud mne neubije byrokraticky aparat, tak to tady bude i pristi rok. Kazdy rok si rikam ze bude jednou krasa napsat, letos zadna zmena – ale to plati asi jen v pohadkach :)

reagovat

3 | blbec1 @ | před sedmi roky | ertrrg

greeeeeeeeeeeee

mali piv osedi pan na malim pivu oblicej ma bledi neni anidivu pada na nej leseni

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody