Novinky pro OSVČ v roce 2010

Snižte daně nemám na ně

Další rok je za námi a tak je zde opět chvíle věnovat se jaké změny pro OSVČ si letos náš stát připravil. Na začátek je třeba upozornit, že celá řada změn zde uvedených se vztahuje na daně za rok 2010, které se podávají až v březnu 2011. V oblasti daní nicméně mnoho změn nenastalo, obecně se dá říci že v počtu změn není tento rok až tak vyjímečný – to samozřejmě není žádná pochvala naší státní správy, jsou věci které by se měnit neměly po celá léta.

Hlavní změny

 • došlo ke změně sazeb DPH z 9 na 10 procent a z 19 na 20 procent
 • každoročně se mění výše záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • již pro daně za rok 2009 lze využít vyšších výdajových paušálů, na rok 2010 prozměnu nějaké zase klesnou
 • mění se datum kdy musíte zaplatit všemožné poplatky státu (daně, pojištění, …) k danému datu musí být již vše na účtě státu

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 601 Kč – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2010 (tj. do 8.2.2010), maximální záloha 19 205 Kč – pro OSVČ s vedlejší činností zálohy neplatí, platí jednou ročně dle podaného přehledu
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 731 Kč (29,2 % z vyměřovacího základu) – záloha musí být odvedena od dubna (do dubna činí výše 1 720 Kč), pro vedlejší SVČ činí záloha 693 Kč (do dubna 688 Kč) – zálohy jsou splatné vždy mezi 1 a 20 v následujícím měsíci
 • zálohy na sociální pojištění nemusíte platit pokud naše činnost požadována za vedlejší a váš příjem po odpočtu výdajů za rok 2009 nižší než 56 532 Kč
 • nemocenské pojištění zůstává nadále dobrovolné – více info zde

Spousty užitečných informací najdete zde.

Co se týče daní?

Upozornění na začátek – tyto informace platí pro daně za rok 2010, tudíž vyplňování přiznání začátkem roku 2011. Na daně za rok 2009 hledejte info zde.
Zde žádné změny nečekejte, vše bude podobné jako v roce 2009. Jednotná sazba 15 % bez rozdílu rasy, barvy a šířky v pase (jde o daň ze superhrubého příjmu což odpovídá zdanění 23 %). Od příjmů nelze odečíst zaplacené sociální a zdravotní pojištění.

Výdaje lze uplatnit buď buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti (došlo ke snížení některých částek oproti roku 2009)

 • 80 % zemědělci a řemeslné živnosti
 • 60 % ostatní živnosti
 • 40 % podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci KP
 • 30 % pronájmy

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně) – 24 840 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 11 604 Kč
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – částečně invalidní 2 520 Kč, invalidní 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 10% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč)
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • náklady na výuku žáků do výše 30% a náklady na výzkum a vývoj do výše 100%

Aby člověk na nic nezapomněl existuje daňový kalendář. A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou.

Cestovní náhrady

Vyhláška č.462/2009 Sb. stanovuje na rok 2010 následující ceny pro cestovní náhrady.

 • základní náhrada na 1 km – 3,90 Kč (stejná jako v roce 2009)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 28,70 Kč (v roce 2009 byla 26,80 Kč)
 • průměrná cena motorové nafty – 27,20 Kč (v roce 2009 byla 28,50 Kč)
 • stravné je ve výši 61–73 Kč pro cestu 5–12 hodin, 93–112 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 146–174 Kč pro cestu delší 18 hodin – toto je zakotveno v zákoníku práce §176.

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody