Novinky pro OSVČ v roce 2009

Snižte daně nemám na ně

Rok se s rokem sešel a nebyla by to sranda, kdyby nenastaly žádné změny pro osoby samostatně výdělečně činné. Zajímavé, že ještě nikoho nenapadlo nechat pár let vše stejné aby měli lidé šanci vše pochopit a odevzdávat bez chyb – pravda bylo by to moc jednoduché. Na začátku roku 2008 vstoupila v platnost celá řada změn z nichž některé měly začít platit až od roku 2009, ale své platnosti se ani nedočkají. V průběhu roku se opět stihlo spousty věcí změnit. Má to i pozitivní dopad, daně totiž na rok 2009 zůstanou stejné jako v roce 2008.

Změny od ledna

 • minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedá na 1 590 Kč (13,5 % z 11 777,50 Kč což je 50% průměrné mzdy za rok 2007, násobené koeficientem 1,0942) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2009 (tj. do 8.2.2009), maximální záloha 12 720 Kč
 • minimální záloha na sociální pojištění činí 1 720 Kč (29,2 % z vyměřovacího základu) – záloha musí být odvedena již za leden (do 20.2.2009), pro vedlejší SVČ činí záloha 688 Kč, maximální záloha činí nově 27 513 Kč – opět je zálohu nutné odvést již za leden a to do 20.2.2009
 • pozor na termíny splatnosti záloh, nově je nutné zálohy platit od 1 do 20 v následujícím měsíci u sociálního pojištění a postaru do 8 v měsíci následujícím u zdravotního pojištění (to aby se nám to nepletlo :-()

Další změny v sociálním a zdravotním pojištění

Mění se definice OSVČ, rozhodná částka pro posuzování hlavní a vedlejší činnosti. Od ledna se za SVČ (samostatná výdělečná činnost) považují i umělecké nebo tvůrčí činnosti na základě autorského práva, které nejsou konány soustavně a bude nutné za ně odvádět pojistné. Nadále se to nebude týkat honorářů podléhajících srážkové dani (do 7 000 Kč měsíčně) a pro danění zvláštní sazbou daně.
Za vedlejší činnost se dosud považovala SVČ při současném zaměstnání v případě že příjem ze zaměstnání dosáhnul alespoň 12× minimální mzdu. Od 1.1.2009 se příjem dokládat nebude, postačí potvrzení od zaměstnavatele.

Rozhodná částka jest částkou od které se SVČ posuzuje za hlavní a je nutné odvádět pojistné na důchodové pojištění. Tato částka se pro rok 2009 zvedá na 56 532 Kč (příjmy po odečtení výdajů).

Mění se tedy vyměřovací základy a pojistné. Minimální výměřovací základ u hlavní činnost bude 5 889 Kč, u vedlejší 2 356 Kč. Maximální pak 4× průměrná mzda 94 220 Kč. Zálohy jsou uvedeny výše.

Na rok 2009 došlo k poklesu sazby z 29,6 % na 29,2 % (ó jaká významná změna 8-))

 • z toho na důchodové pojištění  – 28 %
 • na státní politiku zaměstnanosti – 1,2 %
 • na nemocenské pojištění 1,4 % (pokud se k němu dobrovolně přihlásíte)

Mírně se nám změnili i termíny v podávání přehledů. Oba přehledy jak za sociální tak za zdravotní pojištění je nutné odevzdat do 30.dubna 2009. Pozor, však doplatky musíme u zdravotního pojištění zaplatit do 8 dnů po podání daňového přiznání. Sociálka je shovívavější, tam lze doplatek hradit též do konce dubna.

Pokud tápete v sociálním systému na rok 2009 (vůbec se Vám nedivím) zkuste průvodce, který vydalo ministerstvo.

Co se týče daní?

Upozornění na začátek – tyto informace platí pro daně za rok 2009, tudíž vyplňování přiznání začátkem roku 2010. Na daně za rok 2008 hledejte info zde.
Zde žádné změny nečekejte, vše bude jako v roce 2008. Jednotná sazba 15 % bez rozdílu rasy, barvy a šířky v pase (jde o daň ze superhrubého příjmu což odpovídá zdanění 23 %). Od příjmů nelze odečíst zaplacené sociální a zdravotní pojištění na druhou stranu vratky na pojištění již není od roku 2009 nutné dávat do příjmů.

Výdaje lze uplatnit buď buď klasickým součtem nákladů nebo procentuálně dle typu živnosti.

 • 80 % zemědělci
 • 60 % řemeslné živnosti
 • 50 % ostatní živnosti
 • 40 % podnikání dle zvláštních předpisů, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci KP
 • 30 % pronájmy

Od prvního čtvrtletí 2009 nás čeká nový tiskopis na přiznání k dani z přidané hodnoty. Údajně by měl být jednodušší – zde je k nahlédnutí.

Slevy na dani

Následující položky si může poplatník odečíst od vypočtené daně.

 • sleva na poplatníka (tedy na každého plátce daně) – 24 840 Kč
 • za každé dítě žijící v domácnosti (nezletí a nebo studující do 26 let) – 10 680 Kč
 • manžel či manželka s přijmy nižšími než 68t Kč ročně – 24 840 Kč
 • student do 26 let (doktorand do 28 let) – 4 020 Kč
 • invalidní důchodci – částečně invalidní 2 520 Kč, invalidní 5 040 Kč, ZTP/P 16 140 Kč

Pokud např. nestudujeme celý rok uplatní příslušný počet „dvanáctin“ dle skutečných měsíců.

Odpočítatelné položky

Následující částky se odečítají z daňového základu, před výpočtem daně.

 • dary v max. výši 10% ze základu daně (minimálně 1 000 Kč)
 • úroky z hypotečních úvěrů v max. výši 300 000 Kč za domácnost
 • zaplacené penzijní pojištění max. 12 000 Kč snížené o 6 000 Kč (tedy 6–18t)
 • zaplacené životní pojištění max. 12 000 Kč
 • členské příspěvky odborům do 3 000 Kč
 • daňová ztráta vzniklá v přešlých 5 letech
 • náklady na výuku žáků do výše 30% a náklady na výzkum a vývoj do výše 100%

Další daňové změny

 • daň z příjmu právnických osob klesá na 20%
 • konec osvobození novostaveb od daně z nemovitosti
 • zavádí se ekologická daň pro vozidla vyrobená před rokem 1999, ve výši 3–10 tisíc Kč – platit tuto daň budeme při registraci vozidla po 1.1.2009 (nevztahuje se na veterány)  – přesnější rozpis vypadá následovně (EURO 2 – 3t Kč, EURO 1 – 5t Kč, jinak – 10t Kč) od EURO 3 a výše se daň neplatí

Aby člověk na nic nezapomněl existuje daňový kalendář. A ještě jeden užitečný odkaz – využijte při podávání daňových formulářů elektronickou cestu, je to jednoduché, pohodlné a především vám to pomůže odhalit chyby. Pokud nevlastníte elektronický podpis nevadí, vyplněné formuláře si exportujte do PDF, vytiskněte a zašlete poštou.

Cestovní náhrady

Vyhláška č.451/2008 Sb. stanovuje na rok 2009 následující ceny pro cestovní náhrady.

 • základní náhrada na 1 km – 3,90 Kč (v roce 2008 byla 4,10 Kč)
 • průměrná cena benzínu 95 oktanů – 26,80 Kč (v roce 2008 byla 30,90 Kč)
 • průměrná cena motorové nafty – 28,50 Kč (v roce 2008 byla 31,20 Kč)
 • stravné je ve výši 60–72 Kč pro cestu 5–12 hodin, 92–110 Kč pro cestu trvající 12–18 hodin a 144–172 Kč pro cestu delší 18 hodin

Povinné ručení

Pojišťovny vytahují trumf na neplatiče ve formě denních sankcí nepojištěných vozidel. Sankce jsou ve výši 20 – 300 Kč denně dle typu vozu.

 • motorky do 350 ccm3 – 20 Kč nad 30 Kč
 • auta do 1850 ccm3 – 50 Kč nad 70 Kč
 • autobusy 160 Kč
 • automobily do 12 tun a vleky od 3,5 – 10 tun – 130 Kč
 • vozidla nad 12 tun a vleky nad 10 tun – 300 Kč
 • speciální vozidla 80 Kč, vleky do 3,5 tuny 30 Kč, traktory 40 Kč a ostatní 60 Kč

Pro hromadu informací z oboru podnikání doporučuji server JAKPODNIKAT.CZ.

Komentáře

1 | Jiří Štencek @ | před desíti roky | www.c3studio.cz

Student a soc. pojištění

Jak je to v případě, že jsem student s živnostenským listem? Musím v roce 2009 odvádět zálohy na soc. pojištění? Nebo to zůstává beze změn? Děkuji za odpověď. Jiří Štencek

reagovat

2 | Beruna @ | před desíti roky | www.beruna.cz

[1] Jiří Štencek: Studenti to mají stále stejné, zálohy za vás platí stát a pouze v případě že vyděláte více než se státu zdá, v dubnu 2010, kdy podáte přehledy za rok 2009, doplatíte případně sociální a zdravotní pojištění. Tedy zálohy přes rok neplatíte.

reagovat

3 | Jiří Štencek @ | před desíti roky | www.c3studio.cz

Děkuji

Moc děkuji za info!

reagovat

4 | Jarka | před desíti roky

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně cesťáků. Přišla za mnou klientka – OSVČ, že chce udělat cesťák a dala mi jízdenku z autobusu za 690kč z Prahy do Bratislavy, to bych dala do nákládů, nevím, jestli na jízdenku se vystavuji cesťáky, nebo náhrady, diety, apod… nikdy jsem to nedělala. Myslela jsem, že jsou cesťáky za jízdy autem, nebo se pletu? děkuji moc Jarka

reagovat

5 | Beruna @ | před desíti roky | www.beruna.cz

Cestovné bus

[4] Jarka: Stravné si může OSVČ uplatnit v pouze případě, že služební cesta trvá déle než 12 hodin (více info). Na jízdenku busem nemusíte psát cestovní příkaz, normálně se vloží do nákladů.

reagovat

6 | Dany | před desíti roky

Dany

Dobrý den, poradila byste mi prosím, jak na cestovní náhrady v případě, že jsem osvč. Auto mám v osobním vlastnictví a vedu daňovou evidenci. Jakým způsobem mám použití auta evidovat. Formou cestovního deníku a schovávat účty od nafty? Eviduje se v průběhu něco do evidence příjmů a výdajů? Moc děkuji… začátky jsou složitý 8-O

reagovat

7 | Beruna @ | před desíti roky | www.beruna.cz

Auto

[6] Dany: Pokud máte auto v osobním vlastnictví a chcete si uplatňovat náklady za provoz auta je potřeba si psát cestovní příkazy na služební cesty. Cenu nafty lze vzít buď z vyhlášky a nebo průměrnou doloženou účty od PHM. Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů je toto zbytečné. A pozor je třeba mít zaplacenu silniční daň. Více info zde.

reagovat

8 | Monika Szotkowská @ | před desíti roky

SVČ

Dobrý den, přítel je zařazen do kategorie nezávislých povolání(vrcholový sportovec) Nyní se dostal na vysokou školu na denní studium, stává se tudíž studentem, a nevím jestli má i nadále platit minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění, nebo zda se nějak zálohy v tomto případě snižujou?

reagovat

9 | Beruna @ | před desíti roky | www.beruna.cz

Student

[8] Monika Szotkowská: Student do 26 let nemusí platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění ani v případě že má příjmy z podnikání či jiné činnosti. Jednou za rok podá přehled (duben) a případně doplatí co je po něm žádáno. Jak je to v případě nezávislých povolání nemám přehled, ale od začátku 2009 se platí pojištění i u těchto povolání. Více info na serveru jakpodnikat.cz

reagovat

10 | Honza | před devíti roky | www.1pojistka.cz

Student

Píšete: „pouze v případě že vyděláte více než se státu zdá“. Je ta částka nějak pevně stanovená, nebo ne? Popřípadě z čeho se počítá výše zálohy pojištění u studentů? Děkuji

reagovat

11 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

Vedlejší činnost

[10] Honza: V případě studia a věku do 26 let, vykonáváte z hlediska zákona výdělečnou činnost vedlejší u které se zálohy na pojištění neplatí při jakékoliv výši příjmů z podnikání. Po podání přehledu spočtete kolik případně doplatíte.

reagovat

12 | Pavel Jílek @ | před devíti roky

výdělek kolem 200 000,-kč

Ahoj, když vydělám za rok 200 000,–kč (čistýho) a paušálně si z toho vezmu 50% za náklady. Kolik budu doplácet za sociální a zdravotní? Jsem student a podnikám prvním rokem. Děkuji

reagovat

13 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

výdělek 200t

[12] Pavel Jílek: Příjmy 200t (tedy hrubého), paušální odečet 50% – čistého 100t, z toho daň 15t, odečítatelné položky včetně studenta 28860 Kč, tedy daň nula. Sociální pojištění 14800 Kč, zdravotní pojištění 6750 Kč. Údaje dle legislativy na rok 2008. V roce 2009 bude ještě možný větší paušální odečet – 60% – sociální tímto klesne na 11840 Kč a zdravotní 5400 Kč. Zálohy se neplatí.

reagovat

14 | Michal | před devíti roky

Pronájem vs. náklady na dosažení...

Dobrý den, pronajímám byty v RD – nejde o podnikatelskou činnost. Teď tam hodlám měnit okna. Záloha zaplacena 50% v r 2009, realizace a doplatek bude až v 2010. Celková investice několikanásobně převyšuje roční příjem z pronájmu (převažující příjmy mám ze zaměstnání). Poradíte mi, co a kdy mohu proti příjmům z pronájmu uplatnit v této situaci? Budu odepisovat? Přenášet ztrátu do dalších období? Díky za každé info, Michal

reagovat

15 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

[14] Michal: Toto už značně převažuje mé znalosti. Zkuste www.jakpodnikat.cz, či přímo diskuzní fórum. Obecně bych řekl že každý pronájem je podnikání, kde lze uplatnit odpočet na výdaje 30% z příjmů. Zásadní otázka je nakolik lze považovat barák ve kterém pronajímáte za součást podnikání, pravděpodobně je budova vaše vlastní a ne zapsána do majetku.

reagovat

16 | Jana | před devíti roky

Jen chci opravit omyl, studen musí platit zálohy na zdravotní pojištění, pokud při studiu podniká i kdyby to bylo třeba 20kč měsíčně, na sociální pojištění platit zálohy nemusí,jen když přesáhne částku vymezenou v zákoně o soc.poj.

reagovat

17 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

[16] Jana: Nemáte pravdu, přesně bych to popsal takto. U zdravotního pojištění je student do 26 let brán jako pojištěnec za kterého platí zálohy stát. Student doplácí pojištění dle přehledu podaného za uplynulý rok. U sociálního pojištění je to podobné, ale pouze do zisku rovnajícího se rozhodné částce (za rok 2009 jde o částku 56532 Kč). Pokud zisk přesáhne tuto částku, je již činnost studenta považována za hlavní (místo vedlejší) a je potřeba začít platit zálohy na sociální pojištění.

reagovat

18 | EVA @ | před devíti roky

odečet z daní

DOBRÝ DEN,MANŽEL PODNIKÁ TUDÍŽ JE OSVČ.JÁ JEHO MANŽELKA JSEM V ROCE 2009 jsem 11MĚSÍCŮ BYLA V PN A PAK MI BYL PŘIZNÁN ČI DŮCHOD.MOJE NEMOCENSKÁ NEPŘESÁHLA ANI 54tisíc,má manžel na mne nárok na odpočet z daní a co k tomu musí doložit?DĚKUJI ZA ODPOVĚD. :-|

reagovat

19 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

Nemocenská, důchod, PN (to ani nevím co je :)) v tom se moc neorientuju, doporučuji server www.jakpodnikat.cz

reagovat

20 | Zdenka @ | před devíti roky

Dobrý den, do 30.června jsem byla zaměstnána. Od 1.července vykonávám sice stejnou práci, ale po změně majitele již jako OSVČ. Budu za rok 2009 podávat přehled jako OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost ? Díky za odpověď :-P

reagovat

21 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

[20] Zdenka: Dobry den, bude to napul, 6 mesicu jako vedlejsi cinnost, 6 mesicu jako hlavni :).

reagovat

22 | Hana @ | před devíti roky

Odpočet na studenta

Dobrý den, dcera jako student nastoupila do zaměstnání od září 2009, studium ukončila teď v lednu. Takže od září do ledna na sebe uplatňovala odpočet na daních a zároveň manžel uplatňoval odpočet na dítě. Včera za ním přišla účetní, že ten jeho odpočet byl neoprávněný. Kdo má pravdu? Díky za odpověď. :-)

reagovat

23 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

Student

[22] Hana: Pravdu má účetní, odpočet si lze odečítat pouze do doby pokud dcera studuje (pokud jí je více než 18 let, což asi bude).

reagovat

24 | Hana @ | před devíti roky

Děkuji za odpověď, jen pro upřesnění ,jestli si dobře rozumíme. Manžel ten odpočet na dítě uplatňoval v době, kdy dcera studovala, ona měla individuální plán na studium na vyšší odborné škole a přitom byla jako student zaměstnaná- tedy měla statut studenta, studentskou daň apod.Je jí 22 let. Jedná se tedy o dobu, kdy byla stusentem, ale už si něco vydělávala. I tak měla účetní pravdu? Děkuji.

reagovat

25 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

Student

Tak to poněkud mění skutečnost. Pokud studovala pak by manžel na odpočet nárok mít měl, bez ohledu na to zda byla dcera zaměstnána nebo ne.

reagovat

26 | Renata @ | před devíti roky

Odečet nákladů za studium

Dobry den, prosím o radu, zda si může OSVČ (současně studující soukromou vysokou školu se zaměřením souvisejícím s jeho živností) odečíst z daňového základu částku 10.000 Kč dle paragrafu 15 odst. 8., když nemá potvrzení za jednotlivé zkoušky? A nebo si může fakturu za poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu dát v plné výši do nákladů? OSVČ vede daňovou evidenci, a je považován za studenta do 26 let. Děkuji za odpověď.

reagovat

27 | Roman @ | před devíti roky

auto v majetku

dobrý den, jsem FO platce DPH s podvoj ucetnictvim a mám v majetku osobni auto, tehdy jsem si odecetl DPH pri jeho nakupu, koupil jsem jej za vlložené osobní peníze. Auto je již odepsané v unoru 2010. Jak mám postupovat když si auto chci vyvést z majetku ? Musím něco dodanit? Chci ho dale pouzivat k podnikani, ale vedené v osobním vlastnictví, když mi odpisy již skončily, a uplatnovat tak tedy náhrady za amortizaci a za prumernou cenu PHM… Děkuji za radu. Roman

reagovat

28 | Beruna @ | před devíti roky | www.beruna.cz

Reakce na studium a auto

Zkuste server www.jakpodnikat.cz a jeho diskuzi tam odpovedi urcite najdete. U techto veci si nejsem uplne jist jak se maji resit.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody