Novinky pro OSVČ v roce 2008

Zřejmě nikomu neuniklo, že od 1.1.2008 je v platnosti reforma veřejných financí. Většina změn sice vstupuje v platnost od 1.1.2008, nicméně hlavní nápor na OSVČ nastane na jaře roku 2009, kdy budou podávat přehledy za zdaňovací období 2008.

Nejdůležitější změny platné hned od ledna

 • zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění na 1 456 Kč (13,5 % z 10 780 Kč což je 50% průměrné mzdy za rok 2006, násobené koeficientem 1,0753) – záloha musí být poprvé odvedena již v lednu 2008 (tj. do 8.2.2008)
 • záloha na sociální pojištění činí do podání přehledu za rok 2007 částku 1 491 Kč po podání přehledu je minimální záloha 1 596 Kč
 • nemocenské pojištění není pro OSVČ povinné a dle mého názoru je zcela zbytečné jej platit
 • v oblasti daní zatím ke změnám nedochází, sazby a výše slev jsou za zdaňovací období 2007 stejné jako za rok 2006

Změny v daních z příjmu fyzických osob

Novela zákona o daních z příjmu obsahuje přes 200 změn, pro naše účely postačí jen drobný výčet těch základních. Změny budou platné až na zdaňovací období 2008.

 • zavádí se jednotná sazba 15% na rok 2008, 12,5% na rok 2009
 • daňový základ se bude počítat jinak – zaplaceným sociálním a zdravotním pojištěním již nelze snižovat daňový základ – jednotná sazba 15% tak představuje cca sazbu 23% na dnešní daňový základ
 • ruší se společné zdanění manželů
 • slevy na daních vykazují podstatné změny
 • ruší se minimální základ daně

To jsou hlavní změny, které se dotýkají OSVČ. Pokud platíte hypotéku či leasingy platí pro vás více změn, vše najdete v aktuálním znění zákona o daních z příjmu.

Slevy na dani budou v roce 2008 dosahovat následující výše (pro rok 2009 budou slevy určitě jiné).

 • 24 840 Kč na poplatníka (16 560 Kč v roce 2009, v roce 2007 – 7 200 Kč)
 • 24 840 Kč na manžela nebo manželku žijící s poplatníkem v domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující 38 040 Kč (16 560 Kč v roce 2009, v roce 2007 – 4 200 Kč)
 • 2 520 Kč pro pobíratele částečného invalidního důchodu (v roce 2009 stejné, v roce 2007 – 1 500 Kč)
 • 5 040 Kč pro ty jež pobírají plný invalidtní důchod (v roce 2009 stejné, v roce 2007 – 3 000 Kč)
 • 16 140 Kč pro držitele ZTP/P (v roce 2009 stejné, v roce 2007 – 9 600 Kč)
 • 4 020 Kč pro osoby do 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání (studenti) – v roce 2009 stejně
 • 10 680 Kč za vyživované dítě žijící ve společné domácnosti (do 18ti let nebo do 26ti let pokud studuje) – v roce 2009 se sníží na 10 200 Kč
 • 21 360 Kč na dítě pokud je držitelem průkazu ZTP/P
 • 24 840 Kč pro důchodce (16 560 Kč v roce 2009, v roce 2007 – 0 Kč)

Pokud se stane, že slevy na dani přesáhnou vlastní daňovou povinnost vzniká daňový bonus, který bude poplatníkovi vrácen za předpokladu:

 • částka je větší než 100 Kč
 • maximální možná výše daňového bonusu je 52 200 Kč
 • poplatník měl ve zdaňovacím období příjem alepoň šestinásobku minimální mzdy

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

U zaměstnanců se zavádí strop na odvod pojistného ve výši 48 násobku minimální mzdy. Bohužel se tento strop sjednocuje se stropem pro OSVČ, který do dnešních dnů činil 486 000 Kč. Pro rok 2008 se tak tento strop posune pro OSVČ do závratných výšin na 1 034 880 Kč. Platby pojistného se tak za rok 2008 mohou pro OSVČ výrazně zvýšit. O tom se samozřejmě nikde moc nemluví :-) Pro uklidnění většiny z nás uvedu, že aby platby za a zdravotní sociální pojistné pocítili navýšení stropu musel by daňový základ přesáhnout částku 2× 1 034 880 Kč pro zjednodušení tedy 2 milióny korun, což představuje roční příjmy cca 4 mil Kč (při uplatnění 50% nákladů). U nižších příjmů dojde zejména proto, že zaplacené zdravotní a sociální pojštění si nelze odečíst z daňového základu.

Sazby na sociálním pojištění mají do budoucna klesat (neověřená informace):

 • 2008 – beze změn – 29,6 %
 • 2009 – 25%
 • 2010 – 20,1%

Průměrné ceny PHM a cestovní náhrady na rok 2008

Ceny PHM letí stále nahoru a tak i cestovní náhrady reagují stejným stylem, jen ta jejich rychlost trochu pokulhává. Na rok 2008 platí následující čísla:

Základní sazba náhrady za 1 km jízdného dle §157 odst.4 zákoníku práce činí nově 4,10 Kč namísto původních 3,80 Kč.

Průměrné ceny za 1 litr PHM dle §158 odst.3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • benzín 91 oktanů 30,60 Kč
 • benzín 95 oktanů (Natural 95) 30,90 Kč
 • motorová nafta 31,20 Kč
 • benzín 98 oktanů 33,10 Kč

Vyplatí se vydělávat?

Pro příklad si představme OSVČ, která má roční příjem 750 000 Kč a na zálohách za sociální a zdravotní pojištění zaplatila 75 000 Kč. Pro výpočet daně je brána v úvahu pouze základní sleva na poplatníka 7 200 Kč v roce 2007, 24 840 Kč v roce 2008 (sazba daně 15%), 16 560 Kč v roce 2009 (sazba daně 12,5%). Stropy na pojištění jej zajímat zdaleka nemusí, to co vydělá na snížení sazby daně o to přijde vlivem neodpočtu zaplacného pojištění.

Rok Příjmy Náklady 50% Pojistné Daňový základ Daň Sociální poj. Zdrav. poj Celkem
2007 750 000 375 000 75 000 300 000 46 212 44 400 20 250 110 862
2008 750 000 375 000 75 000 375 000 31 410 55 500 25 312 112 222
2009 750 000 375 000 75 000 375 000 30 315 55 500 25 312 111 127

Na celkové úspory můžeme zapomenou oba roky zaplatíme více – v roce 2008 o 1,2% a v roce 2009 o 0,2%.

Příklad člověka s vyššími příjmy – roční příjem 1 500 000 Kč, na zálohách na pojištění zaplatil 150 000 Kč. Nové stropy jej neovlivní, základ pro výpočet pojistného zůstane pod starými částkami 486 000 Kč. Ušetřená daň mírně převýší nárůst plateb pojištění.

Rok Příjmy Náklady 50% Pojistné Daňový základ Daň Sociální poj. Zdrav. poj Celkem
2007 1 500 000 750 000 150 000 600 000 140 028 88 800 40 500 269 328
2008 1 500 000 750 000 150 000 750 000 87 660 111 000 50 625 249 825
2009 1 500 000 750 000 150 000 750 000 77 190 111 000 50 625 238 815

Celkové úspory činí v roce 2008 7,2% a v roce 2009 11,3%.

Příklad člověka s vysokými příjmy – roční příjem 3 000 000 Kč, na zálohách na pojištění zaplatil maximum v roce 2007, které činí 143 856 K4 na sociálním a 65 610 Kč na zdravotním pojištění. Na nové stropy pojistného nenarazí, výrazně jej však ovlivní jejich zvýšení, vysokým nárůstem plateb pojištění, na druhou stranu to kompenzují slušné poklesy na daních.

Rok Příjmy Náklady 50% Pojistné Daňový základ Daň Sociální poj. Zdrav. poj Celkem
2007 3 000 000 1 500 000 209 466 1 290 534 360 988 143 856 65 610 570 454
2008 3 000 000 1 500 000 209 466 1 500 000 200 160 222 000 101 250 523 410
2009 3 000 000 1 500 000 209 466 1 500 000 170 940 222 000 101 250 494 190

Celkové úspory činí v roce 2008 8,2% a v roce 2009 13,3%.

Příklad člověka s velmi vysokými příjmy – roční příjem 5 000 000 Kč, na zálohách na pojištění zaplatil maximum v roce 2007, které činí 143 856 K4 na sociálním a 65 610 Kč na zdravotním pojištění. Na nové stropy pojistného narazí jak v sociální tak zdravotní oblasti.

Rok Příjmy Náklady 50% Pojistné Daňový základ Daň Sociální poj. Zdrav. poj Celkem
2007 5 000 000 2 500 000 209 466 2 290 534 680 988 143 856 65 610 890 454
2008 5 000 000 2 500 000 209 466 2 500 000 350 160 306 325 139 709 796 194
2009 5 000 000 2 500 000 209 466 2 500 000 295 940 306 325 139 709 741 974

Celkové úspory činí v roce 2008 8,2% a v roce 2009 13,3%.

A jako oříšek na konec si uvedeme příklad člověka, který se drží při zemi a jeho příjmy tvoří 300 000 Kč ročně. Zálohy na sociální pojištění neplatí, zdravotní v minimální výši 1 360 Kč měsíčně. Jeho problémem je že na zdravotním pojištění by měl zaplatit méně než činí minimum, ale to nelze.

Rok Příjmy Náklady 50% Pojistné Daňový základ Daň Sociální poj. Zdrav. poj Celkem
2007 300 000 150 000 16 320 133 680 9 700 19 785 16 320 45 805
2008 300 000 150 000 16 320 150 000 -2 340 22 200 17 472 37 332
2008 300 000 150 000 16 320 150 000 2 190 22 200 17 472 41 862

Celkové úspory činí v roce 2008 18,4% a v roce 2009 8,6%.

Rekapitulace na závěr

Příjmy Úspora Kč Úspora v %
  2008 2009 2008 2009
300 000 8 473 3 943 18,4 8,6
750 000 -1 360 -2 65 -1,2 -0,2
1 500 000 19 503 30 513 7,2 11,3
3 000 000 47 044 76 264 8,2 13,3
5 000 000 94 260 148 480 10,5 16,6

Jak je vidět začíná se pomalu vyplácet snažit se opravdu vydělávat (aspoň v oblasti daní). Bohužel nové stropy sociálního a zdravotního pojištění, spolu s nemožností snížít si o zaplacené pojistné daňový základ, šroubují platby u OSVČ do závratných výšin. Jistou útěchou je snížení daní. Výsledkem je tedy, že OSVČ ve většině případů ušetří, ale částky to nijak závratné nejsou.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody