Metody a postupy v navigaci pomocí GPS

Jedná se o metody a postupy měření pro navigaci, tzn. využití pro volný čas, kde se spokojíme s metrovou přesností. Navigace používá kódová měření. Vzdálenost přijímače od družice se určí na základě znalosti tranzitního času po který putuje signál a rychlosti (ta se rovná rychlosti světla). Doba šíření se neurčuje stopkami :) ale na základě porovnání fáze kódu vysílaného družicí a generovaného v přijímači. Takto určené délka se označuje jako pseudovzdálenost, neboť hodiny přijímače a družice nejsou synchronizovány a signál se nešíří vakuem a z tohoto důvodu obsahuje délka značné systematické chyby. Aby bylo možné určit polohu touto metodou jsou potřeba aspoň 4 družice. Tři se použijí na výpočet polohy (X,Y,Z) a čtvrtá na výpočet korekce času.

Pro reálnou představu trocha čísel. Družice jsou na oběžné dráze 20 200 km na rovníkem. Tuto vzdálenost překonává signál cca 67 tisícin vteřiny. Přesnost určení časového posunu je cca 10 nanosekund – za tuto dobu urazí signál 3 metry. Cca 12 m je v součtu chyba atmosféry a systému. Dostáváme se tak k základní navigační přesnosti systému GPS – 15 metrů.

Cestování, turistika, lezení, voda

Při plánování vašeho výletu můžete podle mapy zanést do přístroje významné body vaší cesty jako křižovatky, kempy památky a v terénu se buď obejdete bez mapy úplně nebo budete vždy přesně vědět, kde jste. GPS vám řekne, jak daleko jste od nejbližšího bodu, kolik jste ušli, jakou rychlostí a v jakém jdete zrovna směru. GPS rovněž kreslí vaši trasu a vy jí můžete zpětně porovnat s mapou.

Sledovací režim

Jdete podle mapy a GPS zakresluje trasu vaší cesty a na místech, kde si nejste jisti nebo je nějaká zaznamenáníhodná věc, zanasete WayPoint (česky něco jako mezník, značku, milník). Po výletě doma uložíte cestu pomocí SW do počítače a máte ji připravenu pro další použití například s přáteli nebo pro přátele, kterým ji můžete dát na disketě. Podobně ji samozřejmě můžete i dostat od svých přátel či známých. Máte-li takto zadanou cestu můžete vyrazit do terénu za použití naváděcího režimu.

Náváděcí režim

Zanesete si cestu do přijímače GPS buď předem připravenou přes počítač nebo si ji naprogramujete na příjímači. V počátečním bodě trasy zapnete navádění a jdete podle přístroje. Ten vám ukáže kdy a jak moc jste se odchýlili od trasy. Pokud se dostanete do nepřehledné nebo nebezpečné situace (hlavně na horách) GPS vás může poměrně bezpečně dovést zpět na výchozí místo (musíte ovšem vědět odkud jste vyrazili).

Trace back – režim zpětného navádění

Po zapnutí této volby přístroj bere zaznamenané body trasy a porovnává je s vaší momentální polohou. Ukazuje odchylku od cesty, kterou jste přišli. Vzhledem k tomu, že zaznamenává body jednou za vteřinu, je jeho vedení nazpět poměrně přesné v rámci dané přesnosti přístroje.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody