Geodetické GPS přijímače

Stučný popis a a charakteristika geodetických příjímačů, které jsou zásadně rozdílné od navigačních přístrojů.

K základním rozdílům oproti navigačním přístojům patří

 • jiná konstrukce antény
 • absence displeje
 • větší hmotnost i velikost (měření se provádí ze stativu)
 • pro zpracování dat je potřeba speciální software – buď je obsažen přímo v kontrolní jednotce nebo se data dodatečně zpracovávají
 • vyšší pořizovací cena (aparatury spolu se softwarem začínají na úrovni 200 000 Kč (jednofrekvenční) a šplhají se až nad hranici 1 miliónu

Vývoj

V r. 1992 byl v ČR malý výběr GPS přijímačů – ASHTECH, LEICA a TRIMBLE), ale i malo GPS metod vhodných pro zeměměřické práce. Převládala metoda statická, charakteristická na jedné straně vysokou přesností, na druhé straně však velmi dlouhou observační dobou. Brzy se objevila rychlá statická metoda (Fast-Static) a pomalu se začala prosazovat i kinematika, což přineslo podstatné zkrácení observace. GPS se uplatňovalo hlavně při geodynamických kampaních a při tvorbě bodových polí.

Zásadní zvrat v nástupu GPS přinesl v r. 1993, kdy největší výrobce přesných technologií GPS – Trimble – představil tzv. totální stanici GPS RTK (sestava dvou a více GPS přijímačů vzájemně propojených radiomodemy). Jeden přijímač je umístěn na bodě o známých souřadnicích, ostatní (mobilní) přijímají pomocí radiomodemů data, která využijí k určení přesných souřadnic v reálném čase. Tak lze získat nejen souřadnice přímo v terénu, ale i možnost vytyčovat. Např. v Japonsku, kde při rozšiřování stávající monitorovací sítě GPS pro sledování zemětřesných jevů zavádějí i systém RTK stávající síť byla rozšířena o více než 400 přijímačů Trimble 4000 SSi na 610 stanic). Velká část území USA je pokryta korekcemi RTCM a nyní již i RTK. Pro provozovatele GPS to má hlavní přínos v tom, že nepotřebuje druhý GPS přijímač a v reálném čase zná svoji polohu s centimetrovou přesností, čímž odpadá zdlouhavé zpracování v kanceláři.

Nejnovějším hitem firmy TRIMBLE je dvoufrekveční GPS aparatura řady 5800, která používá bezdrátovou technologii Bluetooth na přenos dat mezi anténou a přijímačem. Přijímač má minimální rozměry a lze jej pohodlně přenášet na výtyčce. Součástí systému je také nová CU (kontrolní jednotka) vybavené systémem Windows CE a s Bluetooth komunikací s ostatními složkami systému.

Paralelně s rozvojem GPS metod došlo i ke zvýšení technické vyspělosti přijímačů, a to jak dvoufrekvenčních, tak i jednofrekvenčních. Proto více než kdy předtím je nutné při nákupu GPS brát v úvahu druh prací, které chcete provádět, tím ušetříte nemalé finanční prostředky.

Jednofrekvenční přijímače

Použivají se pro zakázky spojené s budováním PBPP, určování souřadnic polygonových bodů – prostě práce v bodových polích.

 • základní přesnost přijímače 5 mm + 1 ppm
 • observační doba při pěti a více satelitech do 20 minut
 • přijímač musí měřit i při 4 satelitech bez ztráty přesnosti
 • standardní paměť na více než 50 hodin měření
 • příkon přijímače v každém případě pod 3 W
 • možnost kinematického měření
 • přijímač včetně antény lze zakoupit za méně než 100 000 Kč a sestavu dvou přijímačů včetně kvalitního softwaru za necelých 200 000 Kč

Dvoufrekvenční přijímače

Používají se pro zaměřování rozsáhlých liniových staveb, vytyčování velkého množství bodů, sledování deformací objektů.

 • základní přesnost přijímače 5 mm + 1 ppm,
 • přesnost kinematických metod 1 cm + 1 ppm,
 • přijímač musí měřit a vytyčovat i při 4 satelitech bez ztráty přesnosti,
 • standardní vybavení funkcí RTK INPUT a OUTPUT,
 • standardní vybavení firmawareovou inicializací OTF,
 • doba inicializace maximálně 30 sekund,
 • odolnost vůči multipath efektům,
 • spolehlivost inicializace (výsledků) > 99,9 %,
 • příkon přijímače pod 9 W,
 • univerzální anténa jak pro kinematická měření, tak i pro velmi přesná měření statická,
 • kvalitní datacollector do extrémních podmínek.
 • sestava dvou přijímačů se vším příslušenstvím začíná na cenách před půl miliónu a končí na hranici 1 250 000 Kč

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody