Družice v systému GPS - jak bylo, je a bude

Jednou ze základní částí systému GPS je kosmický segmet. Ten obsahuje celou řadu družic a to družic různých typů neboť systém vznikl v roce 1973 a od té doby technický pokrok zase o kousek poskočil.

Blok I

Družice bloku I
 • výrobce Rockwell
 • první družice vypušt ěna v únoru 1978, poslední 1985
 • počet atomových hodin 3
 • celkem vypuštěn 11 družic
 • plánovaná životnost 3–4 roky- většina sloužila dvojnásobnou dobu
 • poslední družice tohoto bloku d osloužila v roce 1995
 • vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P

Blok II a IIa

Družice bloku IIa
 • výrobce opět firma Rockwell – uzavřen kontrakt na výrobu 28 družic – z toho 9 blok II a zbylých 19 blok IIa
 • vypouštěny v letech 1989 – 1996
 • počet atomových hodin 4
 • životnost 7 let
 • rozdíl mezi blokem II a IIa je v délce práce bez zásahu pozemního střediska, která u bloku II dosahuje 14 dnů a bloku IIa 180 dnů
 • do dnešních dnů funguje na oběžné dráze 11 družic bloku IIa
 • vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P

Blok IIR

Družice bloku IIr
 • výrobce General Electric
 • vypuštěny v letech 1997 – 2004 v počtu 12ks
 • zlepšení spočívá hlavně ve vzájemné komunikaci družic – předávají si navzájem svojí polohu a korigují své dráhy tzn. jsou schopny provozu bez pozemního řízení
 • počet atomových hodin 3
 • životnost 10 let
 • současně v provozu 12
 • vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P(Y)

Blok IIR-M

 • výrobce Lockheed Martin
 • téměř identické s blokem IIR
 • zvyšují výkon vysílacích signálů
 • zavádějí kód M – vojenský kód s lepšími šifrovacími způsoby
 • kód pro civilní uživatele C/A bude nově vysílán i na frekvenci L2 což zpřesní výsledky pro civilní sektor na 3m (zpřesnění se dosáhne měřením C/A kódu na obou frekvencích a tím lepším korekcí ionosférické refrakce)
 • první družice vypuštěna v září 2005, poslední 2009
 • z 8 vypuštěných družic je 7 aktivních
 • vysílané signály L1 s kódem C/A, P(Y) a M, L2 s kódem C/A, P(Y) a M

Blok IIF

Družice bloku IIf
 • družice jsou nebo budou vyslány v letech 2010–2012 – současný stav je 1 vypuštěná a 11 v přípravě (březen 2011)
 • vysílány budou všechny předchozí signály + zavedou novou civilní frekvenci L5
 • budou obsahovat digitální atomové hodiny
 • plánovaná životnost družic je 15 let

Blok III

Družice bloku III
 • o družicích bloku III se vedlo více než desetileté rozhodování
 • zakázku v hodnotě 3,5 mld dolarů získala firma Lockheed Martin (Boeing chystá odvolání)
 • první část družic bloku III by měla být vypouštěna v roce 2014 v počtu 8 družic bloku IIIa, dále 8–12 družic bloku IIIb a 16 sružic bloku IIIc – na každý další blok může být vypsáno nové výběrové řízení
 • družice by měly přinést významné zvýšení síly vojenského M-kódu což by mělo zvýšit odolnost proti rušení signálu, zvýšení počtu civilních signálů – kód L1C by měl být kompatibilní s evropským Galielem (pokud bude někdy spuštěno)
 • snaha provozovatele GPS je do roku 2019 mít na oběžné dráze 19 družic bloku III a zvýšit tím navigační přesnost systému pod 1 metr (dnes 3 metry – chyba bez atmosférických efektů)

Rozšíření vysílacích kódů

Družice bloku IIR-M jejichž vypuštění začalo v září 2005 rozšiřují systém GPS pro civilní sektor. Civilní kód C/A je vysílán též na frekvenci L2. Pro oblast vojenskou je zaveden nový kód M, který je lépe šifrován. Zlepšení výsledků ovšem nepřijde s vypuštěním první družice. Částečně operační schopnosti (doba kdy je na oběžné dráze 18 družic podporujících nové technologie) bude dosaženo nejdříve v roce 2012 a úplné operační schopnosti (na oběžné dráze je 24 družic s podporou nových technologií) po roce 2014. V případě frekvence L5 která bude zavedena nástupem družic bloku IIF to budou léta 2012–2013 a 2015.

Aktuálnost článku k únoru 2011.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody