Hádanky - BERUNA WEB

Hádanky

Pár věcí co zaměstná hlavu a posílí vlastní zvědavost, zda to opravdu funguje.


Další detektivní příběhy s řešením

Příspěvek zvolna navazuje na tento text.

Princip těchto příběhů spočívá v tom, že přednesete skupině lidí, která nezná příběh, jeho znění a oni otázkami zjišťují jeho pozadí. Otázky musí být kladeny tak abyste na ně mohli odpovídat pouze ano nebo ne.

 1. Žena zemřela, protože příliš dlouho telefonovala.
  Tato žena si nechala na svém autě vyměnit pneumatiky. Informace z dílny, že během montáže zapomněli utáhnout šrouby na kole, se k ní však nemohla dostat, jelikož celou dobu telefonovala se svou přítelkyní. V první zatáčce ztratila nad vozidlem kontrolu a narazila do stromu.
 2. Muž spatřil svůj černý Chevrolet, vybuchnul zlostí a uškrtil řemeslníka.
  Tento muž dal svůj Chevrolet do lakovny a chtěl ho nechat nalakovat ohnivě rudou metalízou. Když se od lakýrníka dozvěděl velmi vysokou cenu za tuto práci, zeptal se: „A co to udělat na černo?Lakýrník prohlásil, že by to bylo asi o 35 % levnější, a na tom se shodli. Ovšem lakýrník mínil barvu a muž daňový podvod.

pokračování ...

Něco logických hádanek

Myšlení bolí

Která princezna je pravdomluvná?

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecilii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecilie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe, a že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed ?“ Princezna sedící vlevo odpověděla: „Anežka“, princezna sedící uprostřed „Berta“ a princezna sedící vpravo řekla „Cecilie“. Princ se jen maličko zamyslel a řekl: „Ty jsi Anežka“. A měl pravdu.

Řešení:
Princezna sedící vlevo není Anežka, neboť by lhala. Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět „Anežka“, znamená to, že Anežka je princezna sedící vpravo. A můžeme určit více. Princezna sedící uprostřed nemůže být Berta, protoče Anežka řekla, že se jmenuje Cecilie. Princezny tedy seděly v tomto pořadí: Berta, Cecilie, Anežka.

pokračování ...

Přísloví a pořekadla

Bajky jednou větou

 • Ač krtek pod zemi chodí, přece se ukrýti nemůže.
 • Běda tomu domu, kde tele rozkazuje volu.
 • Býval volem, a nyní nechce zůstat ani koněm.
 • Co se z kočky narodí, nebude než myši chytati.
 • Čím se koza pyšní, za to se ovce stydí.
 • Datel dřevo razí, sám sobe nos kazí.
 • Každá liška svůj ohon chválí.
 • Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného.
 • Kdyby byl zajíc nespal u Malina, byl by už doběhl do Kolína.
 • Kdyby bylo po vůli psin nezůstalo by kobyly ve vsi.
 • Když husa za moře zaletí, přiletíc přec husou zůstává.
 • Když se káně zjestřábí, více škrábe, než rodilý jestřáb.
 • Kočičí hra – myší smrt.
 • Kůň, který oves dobývá, nejmíň se ho nají.
 • Mladého raka káral starý rak, proč leze pořád znak. Neukázal mu lépe jak, i lezou oba podnes tak.
 • Mnoho psů – zajícova smrt.
 • Myš jest malé zvíře, přec nevěří jedné díře.
 • Neleží v tom sila, kobyla-li sivá, ale jak táhne.
 • Nelítejte, vrány, na vysoké chrámy.
 • Nešťastný taky dům, kde kohout mlčí a slepice zpívá.
 • Nežeň se, psíku, po vlčí stopě; ohlédne se a sežere tě!
 • Osel oslu pěknější arabského koně.
 • Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat.
 • Pes dvojích vrat má často hlad.

pokračování ...

Seznam starších textů


Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody